هدفون اوی مدل WT30

بیسیم

دو گوش

گردنی

ضد عرق بدن

طراحی شده برای ورزش