هدفون اوی مدل G20BL

بیسیم

دو گوش

گردنی

ضد عرق بدن

طراحی شده برای ورزش