تبدیل ۱ به ۲ جک ۳.۵ میلی متری مدل دو فیش مادگی

تومان39.000

3.5 میلی متر

20 سانتی متر

جهت انتقال صدای میکرفون و هدفون(جدا کننده میکروفون و هدفون)

موجود در انبار

تبدیل ۱ به ۲ جک ۳.۵ میلی متری مدل دو فیش مادگی

تومان39.000