مناسب‌ترین وسیله برای حمل و نقل و گوش دادن به موسیقی در مسیرهای مختلف، این دسته از هدفون‌ها هستند. این دسته که با نام ایرفون هم شناخته می‌شوند درون گوش قرار می‌گیرند و در صورتیکه از سری مناسب استفاده کنید، از ورود اکثر صداهای بیرون جلوگیری می‌کند.

تومان5.770.000
تومان3.670.000
حراج!
تومان2.950.000
تومان2.190.000
تومان2.000.000تومان2.150.000
حراج!
تومان2.150.000
تومان2.150.000
تومان1.899.000
حراج!
تومان1.850.000