مناسب‌ترین وسیله برای حمل و نقل و گوش دادن به موسیقی در مسیرهای مختلف، این دسته از هدفون‌ها هستند. این دسته که با نام ایرفون هم شناخته می‌شوند درون گوش قرار می‌گیرند و در صورتیکه از سری مناسب استفاده کنید، از ورود اکثر صداهای بیرون جلوگیری می‌کند.

6.850.000 تومان
4.600.000 تومان4.800.000 تومان
4.600.000 تومان
3.300.000 تومان
1.299.000 تومان
979.000 تومان
950.000 تومان
910.000 تومان