مناسب‌ترین وسیله برای حمل و نقل و گوش دادن به موسیقی در مسیرهای مختلف، این دسته از هدفون‌ها هستند. این دسته که با نام ایرفون هم شناخته می‌شوند درون گوش قرار می‌گیرند و در صورتیکه از سری مناسب استفاده کنید، از ورود اکثر صداهای بیرون جلوگیری می‌کند.

5.750.000 تومان
3.830.000 تومان
2.650.000 تومان
1.650.000 تومان
1.550.000 تومان
1.450.000 تومان

تمام محصولات

هدفون بیسیم باوین ۱۰

1.350.000 تومان
985.000 تومان
985.000 تومان

تمام محصولات

هدفون بیسیم باوین ۶

950.000 تومان
880.000 تومان