درباره ما

امیر آهنگرزاده

امیر آهنگرزاده
مدیر عامل و موسس

بنده امیر آهنگرزاده موسس و پایه گذار اوزمان دیجیتال با هدف ایجاد فروشگاه اینترنتی در زمینه هدفون به صورت تخصصی و ارائه خدمات به کل کشور در این زمینه این سایت را پایه گذاری کردم.